Scroll down

Reklamimi në ekranin e madh/bilboardit

- Një nga rrugët më të frekuentuara në Prizren
- Të paktën 45,000 deri në 50,000 kalimtarë çdo javë në Rr. Tirana
- Ekran i dyanshëm i Bilboardit me përmasa 6x4m
- Koha e reklamimit nga ora 10:00 deri në 23:00.
- Deri në 100 projektime në ditë
- Reklamime deri në 10 sekonda
- Zbritje për kohëzgjatje më të lartë dhe marrëveshje vjetore
- Minimumi kampanjë 30 ditëshe.

Përmasat e ekranit

6x4m

Kontakto: marketing@cinemarine-eu.com