Scroll down

Reklamimi në ekran

Filma të suksesshëm, ekrane gjigande dhe zërim i izoluar që ju marrin vëmendjen. Reklamo ne kinema

Nuk ka vend më të mrië, më të madh e më të dobishëm për t'ju drejtuar konsumatorëve tuaj sesa në kinemanë tonë
 - Blloqe prej 5 minutave para secilit film.
- Mundësia për t'i zgjedhur të gjitha sallat apo vetëm disa në veçanti.
- Reklama deri në 30 sekonda.
- Zbritje për kohëzgjatjë më të lartë dhe marrëveshje vjetore.
- Zbritje të veçanta për paketa të sponzorizimit.
- Përfitime shtesë, varësisht prej kohëzgjatjes së kampanjës.
- Minimuni kampanjë 30 ditëshe.


Madhësitë e ekraneve

1) 9 x 4.8m
2) 12 x 5.1m

Kontakto: marketing@cinemarine-eu.com