Scroll down

Promovimi brenda kinemasë

Tejkaloni reklamimin e zakonshëm aktivizimin e përmbajtjes së veçantReklamo ne kinemaë. Shfrytëzoni kinemanë tonë si urë lidhëse për ta gjallëruar kampanjën tuaj.
- E orientuar drejt target-audiencës suaj.
- Prezenca e stafit tuaj në event
- Shpërndarja e produkteve dhe materialeve promocionuese në korridorin e kinemasë dhe hyrjen e sallave.
- Mundësia për 'giveaway' për vizitorët.
- Mundësia për të brenduar në eventet e kinemasë. 

Kontakto: marketing@cinemarine-eu.com

Reklamo ne kinema