Scroll down

Brendimi në salla/korridore

-    Logo dhe emri i sponzorit si emri zyrtar i sallës.
-    Emri i sponzorit në bileta - i sponzorit të sallës
-    Brendimi në hyrje të sallave me produktet/materialet e sponzorit
-    Brendimi brenda sallës me produktet/materialet e sponzorit
-    Brendimi i ulësëve VIP me logon e sponzorit
-    Përdorimi i Sponzorit të Sallës në marrëdhënie me publikun dhe komunikimet biznes-me-biznes.
-    Reklama deri në 30 sekonda, para fillimit të filmit.

Kontakto: marketing@cinemarine-eu.com

Reklamo ne kinemaReklamo ne kinemaReklamo ne kinema

Ekrane digjitale në korridore/biletari


Zhytni audiencën tuaj në botën e kinemasë me informacion të minutës së fundit dhe përmbajtje të multimedias nëpërmjet reklamave, qofshin ato të përshtatura vetë ose gjithpërfshirëse.

Reklamo ne kinema


Posterat në ekrane


Rrëmbeni vëmendjen e filmdashësve para dhe pas filmave me postera në ekrane që janë të vendosura në hapësira të frekuentura, si dhe në hapësirat para hyrjes në salla të kinemasë.

Reklamo ne kinema


Ekranet digjitale në bife


Shfrytëzoni mundësinë të promovoni produktin tuaj nëpërmjet ekraneve të cilat ndodhen në bifenë e Kinemasë.
Përmasat e ekraneve:
Ekrani i biletarisë: 9.7x5m dhe 4x5m
7 copë - ekranet e bifesë - 140cm
3 copë - ekranet e biletarisë- 140cm
8 copë - ekranet në sallat e kinemasë - 106cm

Reklamo ne kinema